O projekte

Vydavatelia

  1. Klett, Poznaň, Poľsko – hlavný koordinátor
  2. Raabe Bulharsko, Sofia, Bulharsko

Univerzity

  1. Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko (Trnavská Univerzita v Trnave)
  2. AWF Poznaň (Akademia Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego, Poznaň)

Materské školy

  1. Materská škola T. Tekela, Trnava, Slovensko (Materská škola Trnava)
  2. Materská škola Slavia, Sofia, Bulharsko (Detska gradina Slavia Sofia)
  3. Súkromná materská škola "Piccolino", Głubczyce, Poľsko

 

Projekt POSE bol koncipovaný v súlade s víziou Európskej Komisie dosiahnuť do roku 2025 európsky vzdelávací priestor, v ktorom má politika vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve zohrávať kľúčovú úlohu. Okrem toho sa zdôraznilo, že skvalitnenie učebných osnov v ranom veku musí podporovať blaho detí a zabezpečiť rovnováhu v poskytovaní sociálno-emocionálneho a kognitívneho rozvoja, pričom sa okrem iného kladie dôraz aj na dôležitosť fyzickej aktivity. Deformácie chrbtice sú najčastejším zdravotným problémom medzi mladými ľuďmi v Poľsku, pričom postihujú až 80 % detí v školskom veku a poruchy držania tela sa vyskytujú častejšie ako obezita.

Spoločnosť Klett Polska pochopila podstatu problému a rozhodla sa zhromaždiť medzinárodnú skupinu špecialistov v oblasti výchovy a starostlivosti v ranom detstve, aby vyvinula nástroje na zlepšenie kvality telesnej výchovy v materských školách a nápravu porúch držania tela u detí.

 

Cieľom projektu POSE je: