Przedszkole 136 „Slavia”

Przedszkole 136 „Slavia” zostało założone w 1964 roku w stolicy Bułgarii – Sofii. Przedszkole zatrudnia 16 nauczycieli, psychologa, dwie pielęgniarki oraz 16 wychowawców niepedagogicznych. Przedszkole jest zarządzane przez dyrektora, a finansowane przez gminę Sofia.

Przedszkole i zespół pedagogiczny wyznaje filozofię, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego dąży do budowania tożsamości osobistej i rozwoju potencjału dziecka. W pracy koncentrują się na dobrym samopoczuciu każdego dziecka i przygotowaniu go do pierwszych kroków w szkole.

Główną formą zajęć pedagogicznych są gry i zajęcia ruchowe. Proces edukacyjny odbywa się głównie w formie zabaw, a dzieci mają możliwość poznawania otaczającego ich świata poprzez dostęp do przyrody. Placówka posiada 8 akrów zielonego podwórka z placami zabaw dla dzieci i uprawą własnego bio-ogrodu z warzywami, kwiatami i ziołami. Zwracają szczególną uwagę na znaczenie zdrowia dzieci i ich ruchu jako fundamentu rozwoju. W ciągu dnia dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, taniec, joga. Wyposażenie przedszkola obejmuje własny basen i boisko do piłki nożnej.