Wyniki badania na temat wad postawy u dzieci.

Wyniki badania na temat wad postawy u dzieci.

W związku ze startem projektu POSE przeprowadziliśmy badanie wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu wnioski wysunięte na podstawie odpowiedzi ankietowanych.

Badanie wykazało, że nauczyciele są świadomi czym są wady postawy i jakie konsekwencje mogą powodować w późniejszym życiu dzieci. Nauczyciele wychowania przedszkolnego na co dzień wykorzystują różne metody zapobiegające wadom postawy u dzieci i wymieniają źródła, z których czerpią swoją wiedzę w tym zakresie. Jednocześnie ankietowani nie czują się na tyle kompetentni, aby przeprowadzić z dziećmi zajęcia korekcyjne. 40% nauczycieli nie korzysta z zasobów edukacyjnych, ale wszyscy są zainteresowani wykorzystaniem innowacyjnych zasobów edukacyjnych w zakresie zapobiegania wad postawy.