Przedszkole Teodora Tekela

Pozarządowa organizacja non-profit ma siedzibę w Przedszkolu na ulicy Teodora 1 w Trnawie na Słowacji. Tworzy ją społeczność nauczycieli, przedstawicieli prawnych dzieci oraz każda osoba fizyczna, która utożsamia się z misją i celami stowarzyszenia. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i promocja optymalnej edukacji i rozwoju dzieci.

Przedszkole, Teodora Tekela 1 w Trnawie to ośmioklasowe przedszkole ze słowackim językiem wykładowym. Zapewnia całodzienną edukację i szkolenia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła stwarza odpowiednie warunki wychowania i edukacji bez różnic, bez względu na status społeczny rodziny, szanuje prawa człowieka i prawa dziecka. Zajęcia edukacyjne realizowane są zgodnie z szkolnym programem edukacyjnym pt.: „Baw się z nami, poznaj siebie i otaczający Cię świat”, który jest opracowany zgodnie z Państwowym Programem Wychowawczym.

W przedszkolu pracuje 16 nauczycieli, 3 asystentów pedagogicznych i 5 pracowników niepedagogicznych, którzy wspólnie dążą do podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia poprzez profesjonalizm, otwartość, rzetelność, obiektywizm i partnerskie podejście.