Klett Polska

Od ponad 25 lat – początkowo jako Wydawnictwo LektorKlett, a obecnie Klett Polska – z pasją tworzy materiały edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli, uczniów i rodziców na wszystkich etapach kształcenia.

Specjalizuje się w wydawaniu podręczników do nauki języków obcych, które uzupełnia materiałami interaktywnymi, aplikacjami oraz platformami e-learningowymi.

Z niezwykłą starannością edytorską i merytoryczną przygotowuje także pakiety przedszkolne dla każdej grupy wiekowej, które obudowuje pomocami dydaktycznymi i materiałami dodatkowymi.

Dba o to, by wszystkie publikacje powstawały we współpracy z ekspertami, specjalistami i doradcami metodycznymi oraz tymi, którzy na co dzień pracują z naszymi materiałami – nauczycielami.  Misją Klett jest odpowiadanie na potrzeby edukacji.

Od wielu lat inwestuje nie tylko w rozwój tradycyjnych publikacji, ale także w materiały cyfrowe umożliwiające nauczanie i uczenie się poprzez wykorzystanie ICT. Podczas niedawnej blokady niedawnego lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 Klett Polska wspierał polskich nauczycieli poprzez dostęp do najlepszych rozwiązań cyfrowych spośród oferowanych na rynku edukacyjnym.

Klett Polska w projekcie POSE odpowiada za warstwę wydawniczą powstałych materiałów.