Относно проекта

Издатели

  1. Клет, Познан, Полша – водещ партньор
  2. Раабе България, София, България

Университети

  1. Университет Търнава, Словакия (Trnavska Univerzita v Trnave)
  2. AWF Познан (Академия за физическо възпитание Еугениуж Пиасецки, Познан, Полша

Детски градини

  1. Общинска детска градина Търнава, Словакия (Materská škola Trnava)
  2. ДГ 136 „Славия“, София, България
  3. Частна детска градина „Пиколино“, Глубчице, Полша

 

Проектът POSE е замислен в съответствие с визията на Европейската комисия за постигане на Европейско образователно пространство до 2025 г., където политиката за Ранно детско развитие (ОГРДВ) има ключова роля. Освен това, без съмнение е, че учебните програми за ранна детска възраст трябва да подпомагат доброто състояние на децата и да гарантират баланс в предоставянето на социално-емоционално и когнитивно развитие, като признават значението на физическата активност. Гръбначните изкривявания са най-честият здравословен проблем сред младите хора в Полша, като до 80% от децата в училищна възраст са засегнати и постуралните дефекти се появяват по-често от други често срещани състояния като затлъстяването.

Разбирайки проблема, Клет Полша реши да обедини международна група от специалисти в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, които ще разработят инструментариум за подобряване на физическото възпитание в детските градини и за коригиране на осанката на децата.

 

Целите на проекта POSE са: